Velkommen til nye B-lagsspillere!

Vi har fått hyggelige henvendelser fra seniorspillere som er del av et lag som legges ned. De er mellom 6 og 14 spillere som ønsker å bidra til å bygge opp et B-lag for Manglerud/Star. Laget skal fungere som bindeledd mellom A-laget og Gutter 19. Vi tar gjerne imot flere spillere til nytt B-lag. Kjenner du noen som vil være med? Send epost til post@manglerudstar.no.
Les mer