Samarbeid med lokale skoler

Vi mener at Manglerud Star har en viktig rolle i nærmiljøet. Idretten er en viktig del av lokalsamfunnet. Klubben har innledet samarbeid med rektor og FAU ved Manglerud skole. Vi har også kontaktet Høyenhall skole og håper å få til møter med rektor og FAU der også like over påske. Utekontaktene i bydelen og lederne på ungdomsklubben på skolen står også for tur. I tillegg ønsker vi tettere dialog med forebyggende avdeling på Manglerud politistasjon.

Manglerud Star skal være positive, synlige og tilgjengelige i nærmiljøet. Dette er viktig for oss som klubb. Gjennom godt samarbeid med skolene har vi tro på at vi sammen kan gjøre en viktig innsats mot blant annet mobbing. Dialog med utekontaktene i bydelen og forebyggende avdeling ved Manglerud politistasjon vil gi oss en økt forståelse og mulighet til påvirkning rundt barn og unges oppvekstvilkår i nærmiljøet.

Hvis du har innspill til andre instanser i nærmiljøet som klubben bør samarbeide med, så er det bare å ta kontakt.

Vellykket Fotballcamp

MS Fotballcamp ble arrangert for første gang i vinterferien under sportslig leder Raymond Kvisviks ledelse. Klubben har fått mange positive tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant, og nå ser vi fram til MS Fotballcamp i sommerferien.

Det arrangeres Fotballcamp både i uke 26 og i uke 33. Påmeldingen er allerede i gang og på to dager er over 20 barn påmeldt. Det er to tilbud:

  1. MS Fotballcamp fra seks til 12 år. Dette er et heldagstilbud fra 07.45 til 17.00 hver dag.
  2. I tillegg har vi MS Fotballakademi for aldersgruppen 13 til 16 år. Dette er et tilbud fra 12.00 til 16.30 hver dag.

Mer info og påmelding til MS Fotballcamp finner du her »

Nå er seriespillet i gang for noen lag - og de resterende lagene starter opp etter påske. Vi i styret gleder oss over rekordmange lag og spillere som er i aksjon både ute på kunstgresset og i hallen. Vi ønsker spillere, trenere, lagledere, dommere og små og store MS-supportere lykke til med fotballsesongen 2017!

God påske!

Hilsen styret i IL Manglerud Star Fotball: Reidar Magnussen, Jarle Døviken, Lene Olsen Sundt, Morten Helland, Terje Brodahl, Thomas Kristensen, Ingar Olsen og Odd Erik Jordet.