- Klubbens holdningsskapende arbeid er selve kjernen i det å være en breddeklubb. Dette arbeidet er kontinuerlig og noe lagenhetene må følge opp inn mot hver sesong. MS Fotball er en klubb for alle, sier styremedlem Lene Olsen Sundt    

Klubben har også laget egne forventninger til foreldre, trenere/lagledere og spillere:

 

Her er klubbens handlingsplan mot mobbing