Kurset er i første omgang rettet mot trenere som organiserer aktiviteter for barn i alderen 5 til 12 år. Kursleder er Kaja Hauge Johansen fra Oslo Idrettskrets. Kaja er en erfaren kursleder som har holdt kurs siden 2007. I tillegg jobber hun med klubbutvikling i kretsen, og kursing av frivillige barneidrettstrenere - og ungdommer som skal være rollemodeller. Aktivitetslederkurset er grunnkurs for alle slags trenerkurs og et solid fundament - uansett idrett.

 

Aktivitetslederkurset startet med navnelek - fordi det er grunnleggende viktig at vi blir kjent med barna og kjenner navnene deres. Videre var det e-læring og teori i Brown Room, samt praktiske øvelser i hallen og gymsalen. 

Kurset avholdes onsdag 17.1, torsdag 18.1 og avsluttes søndag 21.1. 

Vi takker kursleder Kaja for hjelp med å organisere kurset - og alle MS-trenere for strålende innsats!

Se bilder fra kurset her: