Årets første MS-cup ble en ubetinget suksess i følge klubben. Det takker styret i klubben de frivillge for. 

- Det er veldig motiverende å se det arbeidet som legges ned for å gjennomføre et så fint arrangement for barna. Her er det mange mennesker som er i sving. Klubben ønsker å rette en stor takk til alle som bidrar med dugnadsinnsats, slik at vi har anledning til å arrangere MS-cup. Vi ønsker også å takke samarbeidspartner KIWI som gjennom sitt engasjement gjør det mulig å arrangere MS-cup, sier styreleder i IL Manglerud Star Fotball, Thomas Kristensen.

MS-cup for 2007/2009 er den første av flere MS-cuper som blir arrangert i 2018. Her er de kommende cupene:

Benytt anledningen til å melde på flere lag slik at alle får mye spilletid og mange ballberøringer.

Alle lag får tre kamper med spilletid 1x 25 min. Vi tilstreber kort ventetid mellom kampene. 

Pris pr lag er kr 995 inkl. påmeldingsavgift.

*Vi tar forbehold om for få påmeldte lag eller andre utfordringer i forhold til oppsettet. Ved avlysninger vil refusjon skje fortløpend