MS Fotball ønsker å tilrettelegge for at våre medlemmer kan ha et høyt aktivitetsnivå. Sjekk om det ledig bane i kalenderen her http://msfotball.no/category/65

Alle plikter å innrette seg etter vaktens anvisninger.

Vi forutsetter at dere ikke forstyrrer for lag som har trening i Hallen.