All innkreving av medlemsavgifter vil heretter gå via det nye systemet og Superinvite avvikles. Vi ber om forståelse for at det kan oppstå feil og mangler ved omlegging til nytt system. 
 
Etter planen sendes betalingsvarsel for Kontingent 2018 og Treningsavgift 1-2018 ut de nærmeste dagene. Betaling skjer via det nye systemet, men betalingsmetodene er de samme.