Det er "første mann til mølla"-prinsippet som gjelder. Forespørsel om leie av hall rettes til klubbutvikler Morten Helland: 90 97 34 66/morten@manglerudstar.no 

Pris for 90 minutter (hel bane) er kroner 3000,-

 Oversikt over ledig halltid oppdateres jevnlig. 

  25.nov 02.des 09.des 16.des 23.des
Intervall          
10.30-12.00    NFF      
12.00-13.30   NFF      
13.30-15.00    NFF      
15.00-16.30    Vif Trolls    NFF  
16.30-18.00    Vif Trolls    NFF