Vi ønsker at alle trenere/lagledere tar en prat med den enkelte årgang og forklarer at det er nulltoleranse for nedsettende kommentarer knyttet til kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning – vi ønsker fokus på hva som er god språkbruk.

Det er viktig at skolene, idrettslagene og de andre foreningene står samlet om fokuset på positiv språkbruk og nulltoleranse for nedsettende kommentarer. IL Manglerud Star Fotball mener det er viktig at den samme normen for språkbruk gjelder på skolen og i barnas fritidsaktiviteter.Positivt språk er element i klubbens forventninger til spillere, trenere/ledere og foreldre, samt del av klubbens handlingsplan mot mobbing som presenteres på trener/lagledermøte torsdag 26. oktober.

En viktig huskeregel for både store og små: Snakk hverandre opp - ikke ned.