Vi har to tilbud på Fotball etter skoletid:

 

Fra 2. til 4. klasse:

 • 3 eller 5 dagers tilbud
 • Henting på Høyenhall skole
 • Fokus på trening/lek/sosialt
 • Leksemulighet
 • Brødmat / frukt hver dag

 

Fra 5. klasse:

 • 1 til 2 akademitreninger i uka (torsdag/fredag)
 • Alle akademideltakere har fri tilgang til egentrening i hallen dager de ikke har akademitrening
 • Treningsdager avgjøres i samarbeid med årgangens trenere
 • Fokus på individuelle ferdigheter
 • Leksemulighet
 • Brødmat / frukt hver dag          

 

PÅMELDING HER 

 

Fra 1. oktober 2017 gjelder følgende månedspriser:

 

2. - 4.klasse: Pris pr mnd.
5 dager pr uke Kr. 2.400
4 dager pr uke Kr. 2.100*
3 dager pr uke Kr. 1.800,-*
2 dager pr uke Kr. 1.400,- *
1 dag pr uke Kr. 900,-*

*Valgfrie dager

5. - 10. klasse (Akademitrening) Pris pr mnd.
2 treningsdager (torsdag/fredag)  Kr. 1400,-*
1 treningsdag (torsdag eller fredag)  Kr. 900,- *   

* Fri tilgang til egentrening i hallen fram til 16.30 alle dager inkl. brødmat/frukt

 

Gjelder alle: Fotball etter skoletid har heldagstilbud på planleggingsdager. 
Alle Fotball etter skoletid-deltakere har halvpris på MS Fotballcamper (vinterferie uke 8, sommerferie uke 26/33 og høstferie uke 40). 
Unntak for høstferie 2017 som er gratis til alle betalende Fotball etter skoletid-deltakere.

 

Betaling for Fotball etter skoletid periodiseres. Ut 2017 betaler man to ganger:

Betalingsperiode 1:   Uke 41-uke 46   = 5 uker 6.10-9.11
Betalingsperiode 2: Uke 47-uke 51 = 5 uker 10.11-22.12PÅMELDING HER 

 

Manglerud Star har inngått et forpliktende partnerskap mot mobbing der også Manglerud og Høyenhall skole deltar. 
«Fotball etter skoletid» er en fin måte å jobbe praktisk med partnerskapet på, samt bygge godt samarbeid i vårt nærmiljø.Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Telefon: 907 17 860 VALG 2
E-post: fotball@manglerudstar.no