Trenerkurset består av Grasrottrener del 1, og er første steget i trenerkursstigen til NFF Oslo. Kursleder var Morten Rom fra NFF.

Det ble to innholdsrike dager som bestod av både teori og praksis. Teorien vi lærte skulle testes ut i praksis. Spennende, men veldig lærerikt.

I løpet av kurset ble det også tid til utveksling av erfaringer på tvers av årsklasser. Det ga grunnlag for gode diskusjoner om hvordan legge opp treninger for våre gutter og jenter med forskjellige ferdighetsnivå. Klubben ble også bedt om å være mer synlig, og legge til rette for både trener- og laglederforum.

De som deltok var samstemte i at kurset var inspirerende, lærerikt og hadde gitt dem flere verktøy for å kunne gjennomføre gode treninger.

 

Tekst/foto: Bjørn Nykmark