Når årets fotballsesong offisielt drar i gang etter påske, har klubben 52 lag påmeldt i seriespillet. Dette er en ny klubbrekord! Vi gleder oss veldig over disse tallene og det betyr at det gjøres en veldig god jobb med rekruteringen i klubben og alle trenere og støtteapparat rundt gjør en formidabel innsats rundt alle lagene.

Av de totalt 52 påmeldte lagene er 15 av dem jentelag fra barne- og ungdomsavdelingen. Dette er også ny rekord for klubben.

Verdt å nevne at våre to yngste lag 2016 og 2017, som ikke er en del av seriespillet enda, er totalt 98 spillere. Noe som er veldig gledelig!

 

Dette gir god inspirasjon til å skape ytterligere fotballaktivitet og bygge videre på den gode bølgen klubben er inne i. Vi går også en veldig spennende tid i møte med rehabliteringen av Manglerud Kunstgressbane.