Etter at MS nok en gang måtte gå i møte med byråden virker alle hindringer nå å være ryddet av veien tre år etter opprinnelig plan. 16. februar var entreprenøren på befaring og nå er de i gang med oppmåling og prøvetaking. Oslo kommune tar alle mulige forbehold om når anlegget kan stå ferdig og viser til at det kan dukke opp overraskelser «under bakken». Dersom alt går etter planen har vi tro på spill på nye baner over sommeren.

 

Innholdet i idrettsparken:

  • Undervarme og nytt kunstgress på 11er banen - Banen flyttes 15 meter nordover for å gjøre
    plass til ny bane i sør, banen får vinterdrift, banen får egen inngjerding (stadion)
  • Ny 7er-bane med kunstgress - legges der grusbanen er i dag pluss på frigjort areal etter 11er-
    banens flytting
  • Fjerning av jordvoller – arealet får i stedet naturgress
  • Ny belysning – nye lysmaster og lys på 7-er-banen

 

Det er ennå ikke bestemt hva slags kunstgressystem som skal legges. Kommunen forsikrer om at
Manglerud Star skal få kunstgressfiber og støtdempematte av høy kvalitet. Innfyllet i banen skal være
plastfritt. Vi følger opp nøye for å sikre best mulig spillforhold på banene.

 

Manglerud Star skal gjøre en del arbeid i idrettsparken på dugnad. Allerede kommende uke
demonterer vi treplattingen. Denne tenkes gjenbrukt til trapper og platting inntil klubbhuset (ved
den planlagte kioskluka).

 

Informasjon rundt trening- og kamparena i denne rehabliteringsperioden vil komme så fort vi har dette avklart. Vi jobber med denne saken.  

 

 

Bakgrunn:

Artikkel i Aftenposten 5.12.2022:
https://www.aftenposten.no/sport/fotball/i/ablpEd/kaller-banen....

Artikkel om idrettsparken, des. 2022 https://msfotball.no/post/309