Endeløst surr og rot fra Oslo kommune – Historien om Manglerud kunstgress
 
Basert på artikkel i Aftenposten 5.12.2022: https://www.aftenposten.no/sport/fotball/i/ablpEd/kaller-banen....
Bilder: Ivar A. Johnsen
 
 
Kunstgresset på Manglerud i Oslo er hardt og har en rekke hull og rifter. Klubben har ventet på ny bane i mange år. Oslo kommunes håndtering av saken vekker harme: – Det er helt fantastisk hvordan de klarer å styre disse prosjektene så dårlig. Politikere bevilger penger, så brukes enhver anledning til å surre det til.
Det er helt utrolig frustrerende å forholde seg til. Dette er historien om fotballbanen der mye har gått galt.
 
I 2017 ble det slått alarm i Manglerud Star. Banen ble karakterisert som Oslos dårligste. Fem år etter må klubbens 500 spillere fortsatt bruke samme bane. Tilbake i 2019 kjente MS på glede og forventning. Politikerne hadde bevilget penger til å skifte dekke på kunstgressbanen på Manglerud.
 
 
Tre år senere har intet skjedd.
Aftenposten har spurt Bymiljøetaten (BYM) om fremdriften. BYM svarer at det beror på en misforståelse at prosjektet skulle vært ferdig i 2020. Seksjonssjef Martin Sletten Løvik viser til 10-årsregelen for spillemidler. Men både i tildelingsbrevet for 2020, samt en pressemelding skriver at banen er ventet ferdigstilt i 2020. Løvik svarer at pengene ble «bevilget for tidlig» og at det hele var en glipp. Manglerud Star ble aldri informert om noe glipp.
 
Da intet skjedde forsøkte MS i flere måneder å få kontakt med BYM. I BYM var det ingen skm kunne svare. Grunnen var at det ikke var en saksbehandler knyttet til prosjektet ennå. MS møtte er totalt uoversiktlig system.
Til slutt fikk Manglerud Star til et møte med byråden Omar Samy Gamal. Våren 2021 hadde klubben tro på ferdigstillelse av nytt anlegg. Men så ble det oppdaget at kommunen hadde «valgt» å ta ut kostnader til varmesentral for undervarmen. Byråden overlot til MS å drive påvirkning for å skaffe 6 millioner kroner.
 
 
Ny snubletråd
Neste snubletråd for kommunen var rammeavtale med entreprenører. Den ble klar først i september. Ennå er ikke anbudet på Manglerud sendt ut og entreprenør er ikke valgt.
 
Manglerud Star etterlyser et endelig svar når banen blir ferdig. Kommunens svar om «ferdigstilles i løpet av 2023» er det vanskelig å stole på. De brukte samme formulering om «neste år» i 2019, 2202 og 2021. MS krever en sluttdato slik at barn og unge i vårt område får akseptable treningsforhold.
Alle forsinkelsene vitner om «systemsvikt». Byrådet bevilger penger og det er BYMs oppgave å bygge. Slik det er nå sørger enhver hendelse for at ting blir forsinket.
 
Trenere, lagledere og foreldre i Manglerud Star merker godt den pågående usikkerheten. Dette påvirker vår evne til å beholde spillere og gi de et godt kamp- og treningstilbud. MS frykter at flere spillere vil velge andre klubber og at lag må nedlegges.
 
Vi spør våre politikere: Er det slik Oslo skal håndtere idrettsanlegg og få flere i aktivitet?