MS har siden 2017 jobbet med å forbedre baneforholdene i Manglerud idrettsanlegg. Vi fikk relativt raskt lovnader om bygging av en liten 7er-bane og senere foreslo kommunen undervarme i 11er-banen. Undervarmen var tenkt lagt i forbindelse med rehabilitering av kunstgresset. Så kom forbudet mot plast i innfyll i kunstgressbaner og all rehabilitering i Oslo stoppet opp. Høsten 2020 var det umulig å få vite hvem i Oslo kommune som hadde ansvar for Manglerudprosjektet. Tiden gikk og etter 3 måneder kom vi i kontakt med Byrådsavdelingen. Det er de som er "bestiller" av prosjekter og som fordeler pengene.
 
På Manglerud var det bestilt undervarme i og rehabilitering av 11er-banen og ny 7er-bane med kunstgress. Og bare det - ingenting annet. Vi fikk møte byråd Omar Gamal og spurte om vi sammen kunne få til noe mer i det kommunen kaller "Manglerud Idrettspark". En idrettspark bør ha plass til mer enn bare fotballbaner argumenterte vi. Parken bør være en møteplass for folk i alle aldersgrupper og ha tilbud for både organisert og uorganisert trening. Slik er det i alle kommunene omkring Oslo.
 
Gradvis fikk vi gjennomslag for parktanken. De gamle jordvollene skal fjernes og arealene planeres og utenfor banene blir det gressplen. MS skal selv bygge styrketreningspark og ballbinger forutsatt at vi tildeles spillemidler. Vi jobber med å knytte klubbhuset nærmere til idrettsparken, lage kioskluke, bygge platting og få på plass bord og benker. 
 
Dette er bare første fase. Vi har mange planer og tar gjerne imot råd og vink fra dere som ønsker å bidra til Manglerud Idrettspark. MS Eldres er gode sparringspartnere for prosjektet og kommer til å bidra mer.
 
Foreløpig fremdriftsplan:*
Mars 22: Bymiljøetaten beskjærer trær (arbeidet gjenopptas til høsten)
Oktober 22: Anleggsarbeidene starter
April 23: Kunstgresset rulles ut
Mai 23: Idrettsparken åpnes
 
*Styres av Oslo Kommune, forsinkelser kan oppstå
 
 
Publisert: 31.03.22