Innkaller herved til årsmøte i Allianseidrettslaget Mangleruds Star og Stiftelsen
Manglerud Kunstgress.

Dato TIRSDAG 5 APRIL 2022.

Tid: 18.00

Sted: Brown room, 2 etg i Manglerud fotballhall

  • Agenda vil foreligge en uke i forkant av møtet.
  • Årsrapport og regnskap for 2021 Allianseidrettslaget Mangleruds Star vil
    bli utlevert 1 uke før møtet ved å kontakte styreleder Jan Kristiansen
    jan@winnersatwork.no).
  • Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt
    styreleder Jan Kristiansen 14 dager før den 22. mars.

 

Se vedlagt PDF for full innkalling