Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17 mars 2022 til styreleder@manglerudstar.no

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.msfotball.no

 

Vi gjør oppmerksom på at for å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Manglerud Star fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, Kristine Kristiansen kontaktes på telefon 92 20 75 73 eller styreleder@manglerudstar.no

 


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Manglerud Star Fotball