Følgende spillere kom med :
Jenter 12 år ; Maiken og Mie
Gutter 12 år : Wiliam, Oliver og Mats
Jenter 13 år : Inger-Helene
Gutter 13 år : Melvin

Vi ønsker dere lykke til på treninger gjennom vinteren.