I 2019 bevilget kommunen penger til rehabilitering av kunstgresset inklusive undervarme. I tillegg
kom det midler til en helt ny 7er-bane. Forbudet mot gummigranulat gjorde at prosjektet ble utsatt
på ubestemt tid. Først høsten 2020 kom MS i kontakt med kommunen og fikk også møte byråden for
idrett og frivillighet.

Ved inngangen til 2021 lå alt til rette for ferdigstillelse på Manglerud samme år. I april var
prosjekteringen ferdig. Det blir idrettspark med kunstgressbaner, undervarme/vinterdrift på 11er-
banen. Jordvollene fjernes og det tilrettelegges for videre utvikling.

I juni fikk vi vite at prosjektet kunne bli forsinket. I et forsøk på å spare penger skulle undervarmen
kobles til Manglerud skoles varmesentral. Snart fem måneder senere har fortsatt ikke de kommunale
etater avklart saken. Konsekvensen er at prosjektet forsinkes nok en gang. Etter møte med byråden i oktober er signalet at Manglerud er avhengig av en tilleggsbevilgning. Siden administrasjonen ikke har søkt om mer penger (!), er vi avhengige at politikerne støtter oss. I klartekst betyr det forslag om 6 millioner kroner ekstra i Oslo-budsjettet for 2022. Budsjettet vedtas 8. desember.

Mens vi fortsatt venter er våre medlemmer henvist til en kunstgressbane som er byens hardeste og
mest forfalne.

Vil du engasjere deg i saken kan du ta kontakt med prosjektleder i MS Ivar A. Johnsen på epost
ivar.johnsen9@gmail.com.

 

(Foto: Nordstrands blad)