Styret består nå av :

Styreleder:           Kristine Kristiansen
Styrets nestleder: Thomas Wollan
Styremedlemmer: Oscar Christoffersen, Anette Holth, Rune Berg
Varamedlemmer:  Petter Berntzen, Lydie Soares

Styret takker Thomas Talle for en god jobb og ønsker Lydie velkommen inn i styret.