Årsmøtet er gjennomført.

Resultatet i kortversjon var at ingen saker ble nedstemt, Regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 ble godkjent.

Nytt styre er dermed:
Styreleder:           Kristine Kristiansen
Styrets nestleder: Thomas Wollan
Styremedlemmer: Oscar Christoffersen, Anette Holth, Rune Berg
Varamedlemmer:  Petter Berntzen, Thomas Talle

Fullstendig referat fra årsmøtet vil bli sendt ut når protokollen er undertegnet i løpet av kort tid.

Avtroppende styre ønsker nytt styre velkommen.