Årsmøtet blir i år som tidligere sagt avholdt digitalt.


Møtet starter tirsdag 16.06.2020 kl 1000 og varer til onsdag 24.06.2020 kl 1800. Det vil si at det varer i 8 dager.

Praktiske opplysninger om gjennomføring av denne typen møter finnes her:
https://www.digitalearsmoter.no/?section=signup

Man må melde seg på årsmøtet for å delta og dette kan gjøres allerede fra i dag ved å registrere seg på: https://forms.gle/yiJyJcbXktEaZ66cA
Når møtet har startet er det for sent å melde seg på.

Ved møtestart vil alle påmeldte bli innkalt ved å motta en lenke man skal følge. Denne lenken brukes i alle de 8 dagene møtet varer.
Vi ber om at saker som ønskes tatt opp blir sendt til styret@manglerudstar.no innen den 16.06.2020 slik at vi har en fullstendig saksliste ved møtets oppstart.

Man kan i hele 8 dagers perioden legge inn kommentarer, svare på kommentarer og stille spørsmål. Spørsmål rettet til styret vil styret besvare.

Hver deltaker kan avgi stemme på de forskjellige sakene / valgene gjennom hele perioden og det er mulig å ombestemme seg ved å stemme på nytt.
Alle stemmer må være inne før møtet avsluttes den 24de.

Spørsmål rundt gjennomføring av årsmøtet kan også rettes til styret@manglerudstar.no.