Årsmøtet kommer som tidligere meddelt til å bli avholdt med oppstart den 16.06.2020.
Dette årsmøtet vil bli avholdt digitalt, og vare i 8 dager.

Spørsmål og svar på hvordan dette vil skje finnes via følgende lenke: Digitalt årsmøte
Dette er en måte å avholde årsmøter på som er utviklet av OBOS, også til bruk av idrettslag.
OBOS sine egne borettslag og sameier benytter metoden pr i dag.

Nærmere informasjon om årsmøtet, agenda, tidsfrister osv. vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av uke 23.

Årsrapporten, budsjettet, kontrollkomiteens rapport og årsberetningen ligger vedlagt.

Styret ser frem mot en normalisert hverdag og ønsker alle velkommen til årsmøte.