Torsdag 23.04.2020 vil Bjørn Nykmark være tilstede i hallen mellom kl. 1730 og 1830 slik at lagledere/trenere kan hente ut utstyr som er lagret der.

Utstyret håper vi kan lagres i klubbhuset inntil vi har fast tilgang til hallen igjen.

I tillegg vil det bli delt ut antibac til alle lag.

 

Mvh

Styret MS Fotball