Styret har arbeidet mye med å sette seg inn i hvordan det er kan være mulig å gjennomføre et digitalt årsmøte.

 

NFF har publisert mange retningslinjer vedrørende denne type årsmøter. Disse har styret gjennomgått og finner at det er veldig mye informasjon, så mye at det er litt uoversiktlig og noen ganger selvmotsigende.
I tillegg er det så vidt vi vet ingen andre klubber som har gjennomført et digitalt årsmøte, slik at det ikke er noen vi kan henvende oss til for å lære av praktiske erfaringer med en slik gjennomføring.

 

Styret ser at det vil være utfordringer rundt for eksempel hvordan man skal lede et slikt møte, hvordan man registrerer deltakere, hvordan kontrollere hvem som er stemmeberettigede,  hvordan stemmegiving skal foregå, hva må gjøres hvis det kreves skriftlig avstemming og hvordan få til en god diskusjon rundt emner som blir tatt opp.

 

Av disse grunnene har styret bestemt at vi utsetter årsmøtet til det er sikkert å samles til et ordinært årsmøte.

 

Når dette kan bli vet vi ikke enda.

Myndighetene må først gi klarsignal, dernest må det innkalles til årsmøte med 4 ukers varsel.
Derfor ligger det i kortene at det blir en stund til, men vi sender ut innkallinger så snart vi kan.

 

I mellomtiden ønsker vi alle medlemmer en virusfri hverdag og gleder oss til å se dere igjen.

 

Vennlig Hilsen

Styret