Styret følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

Oslo Fotballkrets har lagt ut følgende på sine hjemmesider Årsmøter utsettes pga Korona

Relevante papirer blir lagt ut i henhold til frister når dato for årsmøtet blir endelig satt.