Basert på hva myndighetene går ut med så vil vi stanse all trening og organisert aktivitet i MS-fotball ut mars. Vi vil forholde oss til Oslo kommunes anbefalinger som listet opp under her fra deres pressekonferanse i dag.

Oslo kommune hever beredskapsnivået til nivå 3 i dag 11 mars. 2020 kl 16:00

Nå heves beredskapsnivået til nivå 3, og det settes inn flere tiltak. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Her er de nye tiltakene:

  • Oslo kommune hever i dag beredskapsnivået til nivå tre. Det betyr blant annet at det opprettes sentral kriseledelse i Oslo kommune.
  • Smittevernoverlegen i Oslo har i dag fastsatt i forskrift at arrangører må søke kommunen (bydel) om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.
  • Det blir også forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.
  • Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.
  • Oslo Rådhus stenges for turister og arrangementer inntil videre, og det legges begrensninger på antall gjester under vielser.
  • Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.
  • Kommunen anbefaler foreløpig ikke generell stengning av skoler og barnehager. 
  • Ruter og Sporveiene har utarbeidet egne råd for kollektivtrafikken. Blant annet stenges fremste dør på trikkene for å verne førerne for smitte.