Styret innkaller herved til årsmøte i Manglerud star fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 24. mars klokka 18.00 i Brownroom, 2. etasje i Manglerudhallen, Plogveien 22b.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til styret@manglerudstar.no. Det ønskes at denne mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på msfotball.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Manglerud star fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Manglerud star fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Norges fotballforbunds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Manglerud star fotball kontaktes på styret@manglerudstar.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret