I forbindelse med forliket ble det utarbeidet en juridisk formulering som følger:

«

MS Fotball har 22.1.2020 avsluttet den arbeidsrettslige tvisten med den tidligere ansatte i klubben. Partene har i den forbindelse også gjennomgått uavklarte økonomiske poster, og inngått forlik i anledning dette.

»