Vi har to tilbud på Fotball etter skoletid:

Fra 2. til 4. klasse:

3 eller 5 dagers tilbud
Henting på Høyenhall skole
Fokus på trening/lek/sosialt
Leksemulighet
Brødmat / frukt hver dag

Fra 5. klasse:

1 til 2 akademitreninger i uka
Treningsdager avgjøres i samarbeid med årgangens trenere
Fokus på individuelle ferdigheter
Leksemulighet
Brødmat / frukt hver dag
Sportslig ansvarlige for Fotball etter skoletid er Raymond Kvisvik og Markus Cham.

Manglerud Star har inngått et forpliktende partnerskap mot mobbing der også Manglerud og Høyenhall skole deltar. «Fotball etter skoletid» er en fin måte å jobbe praktisk med partnerskapet på, samt bygge godt samarbeid i vårt nærmiljø.

Prøv oss da vel! Det er helt uforpliktende og kan gjerne kombineres med annet tilbud i gratisperioden.

NB! Det er ikke helt nødvendig å fylle ut når barnet slutter på skolen - det samme gjelder hvilke dager barnet skal være med. Dette kan vi ordne i ettertid.

NB! Det er ikke helt nødvendig å fylle ut når barnet slutter på skolen - det samme gjelder hvilke dager barnet skal være med. Dette kan vi ordne i ettertid. 

Du melder barnet på her (Gratis tilbud) 

Fra oktober 2017 gjelder følgende månedspriser (egen påmelding til dette senere):

2. - 4.klasse: Pris pr mnd.
5 dager pr uke Kr. 2.650
3 dager pr uke (valgfrie dager) Kr. 2.000
5. - 10.klasse (Akademitrening)  
2 treningsdager Kr. 1.550
1 treningsdag Kr. 950

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

Telefon: 907 17 860 VALG 2
E-post: fotball@manglerudstar.no