1. Støtt opp om klubbens arbeid, gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

 

2. Møt fram til kamper og treninger, du er viktig for spillerne og miljøet

 

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med - og motgang, dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

 

4. Vi har alle ansvar for kampmiljø, gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair play.

 

5. Respekter trenerens kampledelse, konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

 

6. Respekter dommerens avgjørelser, selv om du av og til er uenig!

 

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende, da er du en god medspiller!