MS Fotball har tilbud om å jobbe dugnad på festivalen Tons of Rock på ekebergsletta 25.06.2020 til 27.06.2020.
Festivalen blir arrangert borte ved campingplassen.

På hver av de tre dagene vil det bli satt opp to skift. Et fra kl 1200 til 1900 og et fra 1800 til 2400.
Arbeidet vil bestå i praktisk arbeid for å hjelpe arrangøren med å avvikle konsertene. Eksempelvis rydde søppel, stå i kiosker eller stå i inngangen for å sjekke armbånd. I tillegg får en høre mye god Rock.
Arbeidet vil ikke innebære noe vaktansvar, da arrangøren har en egen sikkerhetsstab som tar seg av dette.

Noe av arbeidet vil kreve at man har fylt 18 år, mens andre oppgaver ikke krever dette. MS Fotball ønsker å lage grupper som jobber sammen, ledet av en voksen.

Vi tjener kr. 110,- pr time for hver av de som deltar. Styret tenker at av dette går kr 55,- rett til lagkassene, mens de resterende kr. 55,- bruker styret der de trengs mest for å drive MS Fotball videre. 

Vi har litt tid på oss til å svare, men det hadde vært fint med en foreløpig tilbakemelding slik at vi allerede nå får en formening om hvor mange vi kan bli. Angi gjerne også hvilke skift som vil kunne være aktuelle.

Påmeldingen vi gjør til arrangøren senere i år, hvis vi får nok interreserte, vil være bindende.
Dette fordi hvis vi er påmeldt, men ikke møter vil utbetalingen bli avkortet med kr. 1.000,- pr person som ikke møter. 

Ved spørsmål send en mail til styret@manglerudstar.no så får dere svar.