Styret ønsker å informere om at tidligere styremedlem Per Christian Fribø ikke har fått sparken i styret.
Han valgte selv å avslutte på grunn av uenighet om en flertallsbeslutning. Dette informerte han styret om i en mail rett etter sommerferien, og vi har tatt det til underrettelse og fristilt Per Christian Fribø fra vervet han ble valgt inn i.

Ta kontakt på styret@manglerudstar.no hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til dette. Alle henvendelser vil bli behandlet på neste styremøte og deretter besvart. Styret treffes omlag en gang i måneden.