Styret ønsker å informere om at trener for J07 ikke har blitt avsatt slik det muligens har blitt oppfattet i noen kretser. Treneren valgte selv å fratre med øyeblikkelig virkning etter en uenighet om videre vei for klubben. Dette beklager vi, men samtidig må vi respektere treners ønske. Styret har funnet en god løsning for gjeldene lag, slik at barna kan fortsette med å oppleve glede, mestring og tilhørighet gjennom laget og klubben.

Ta kontakt på styret@manglerudstar.no hvis du har noen spørsmål eller kommentarer til dette. Alle henvendelser vil bli behandlet på neste styremøte og deretter besvart. Styret treffes omlag en gang i måneden.