Jeg vil takke alle som tok seg tid på en fredagskveld til å delta på trenermøte.

Klubbens fokus i 2020 sesongen:

 • Kompetanseheving, vi kommer til å ha trenerforum minst 4 ganger i året.
 • Spillerne, de skal være hovedfokuset i 2020.
 • Fotballglede
 • Holdninger
 • Bygge opp merkevare MS

Innspill fra trenere og lagledere:

Hva ønsker dere mer av fra klubben i 2020 og hva dere ønsker mindre av i 2020.

 Dette ønsker dere mer av i 2020:

 • Mer positiv kommunkasjon, vi må bygge opp merkevaren MS.
 • Mer informasjon fra klubben.
 • Tydligere rollebeskrivelser til de ansatte.
 • Tydelig kommunikasjon om satsning på de som ønsker å satse på fotball.
 • Samhørighet og klubbfølelse, her var alle enige om at vi må bruke klubbhuset som samlingspunkt for trenere og lagledere.
 • Trenerkurs, både ekternt og internt.
 • Respektere og akseptere styrets avgjørelser.
 • MS kick off i januar, Lise Holtan planlegger dette og hun kommer tilbake med mer informasjon.

Vi fikk også inn noen punkter for hva dere ønsker mindre av i 2020:

 • Mindre støy.
 • Mindre negativitet.
 • Sette strek over det gamle.

Flere innspill kan sendes på mail til:

styret@manglerudstar.no