Vi har fått inn 40 nye spillere for 2014, og håpet er at det kommer enda flere.
Dette er bra!

Klubbens økonomi og foretatte tiltak:

 • Økonomisk mislighold; ny anmeldelse, saken ligger hos politiet og vil bli fulgt opp. Klubben har forsikring og vi trenger anmeldelsesnummer for å ta saken videre med forsikringsselskapet
 • De gode hjelperne: Pga av den økonomiske situasjonen har følgende tiltak blitt gjort:
  • Avvikling av kjøregodtgjørelser, innføring av vanlig lønn for de ansatte.
  • Mange står på mye mer enn hva som kan forventes i frivillig arbeid for å hjelpe.
  • Betalte trenere har godtatt utsettelse av lønnsutbetalinger.
  • Sportslig leder gikk ned 50% i lønn i sommer, fra rundt kr 20.000,- pr mnd.
   I tillegg har han siden tidlig i høst faktisk ikke mottatt lønn fra MS Fotball i det hele tatt. På tross av dette har han stått på og er å se på banen og i hallen både tidlig og sent!
   Klubben vil med dette rette en stor takk til Kuldip for hans støtte og engasjement.

Klubben ser nå fremover og vil jobbe med disse tiltakene:

 1. Holdninger (henvisning til hjemmesiden)
 2. Rekruttere nye spillere
 3. Strategiplan med tilhørende Sportsplan
 4. Kvalitetsklubb-konseptet til NFF
 5. Samarbeid med klubber rundt Østensjøvannet rundt enkelte lag.