Styreleder ønsket velkommen og ga ordet direkte til Kontrollkomiteen (KK).

 1. KK la frem sitt arbeid siden årsmøte (MS legger ut hele presentasjonen på nettsidene til MS).
  • Medlemmer i MS har bemerkninger etter KK sitt innlegg:
 • To medlemmer i MS hadde bemerkninger og mente at protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet i april burde vært annerledes. De la bla vekt på at kontrollkomiteen skulle grave i tallene for 2018 og komme med reelle tall på .
 • Kontrollkomiteen svarte at dette ikke ville endret oppgavene som de skal ha. Videre at årsresultatet for 2018 ble godkjent på årsmøtet, men som redegjort, vil 2018 regnskapet få negative konsekvenser for resultatet i 2019.
 • Oslo Idrettskrets forklarte at referent og to til undertegne ble valgt og har godkjent referatet på vegne av klubben. Det er derfor ikke konstruktivt å diskutere protokollen. Videre oppfordret Oslo Idrettskrets sterkt både medlemmer og styret til å fokusere fremover.

Hvor stort er underskuddet?

Styret; Underskuddet er ca. 150.000 kr pr. 30.6.19. Gjelda er på ca. 650.000 kr.

 

 1. Saker fra styret gjennomgått av styreleder:

Føringer til styret fra KK

 • At styret bruker og følger den økonomiske håndboka
 • At vi benytter oss av fullmaktmatrise
 • At vi legger ut årsberetningen fra KK
 • At vi offentliggjør siste øk. Rapport på klubbens hjemmesider.

 

Generell status fra styret:

 • Styret med styreleder i spissen skal ha fokus på å jobbe for alle lag i klubben.
 • Styret og klubben jobber mot at MS blir en Kvalitetsklubb iht. NFF. Det innebærer mer støtte, mer kompetanse, kursing osv.
 • Styret skal innføre klarerer interne rutiner vedr.
  • Det administrative
  • rollematrise
  • stillingsbeskrivelser
  • sportsplanen
  • kommunikasjon generelt

Styret skal også jobbe på en bedre måte når det gjelder

 • sponsorarbeid, m/ samarbeid med Alliansen
 • cuper, spesielt på de yngste alderstrinnene
 • lage holdningskontrakter til spillere, trenere og lagleder
 • Konflikter; vi må legge disse bak oss – vi må se fremover. Alle må trekke i samme retning.
 • Jobbe aktivt for å beholde juniorlag i MS. Styret og SU er på ballen.

Kort oppsummert fra styret: 2019 er et konsolideringsår. I 2020 utvikler vi oss!

 

Andre saker tatt opp av medlemmer på informasjonsmøte:

 • Hvorfor legges det ikke frem regnskap fra 2018?

Styret; legget ut regnskapet for 6 første måneder i 2019 på nettsidene den 26.9.
Vedrørende regnskapet for 2018 så purrer styret opp tidligere regnskapsfører Azets opp slik at dette blir sendt til Brønnøysundregistrene umiddelbart.

 • Hvorfor svarer ikke styret på henvendelser vedr. økonomi?

Styret; Det blir svært mange henvendelser og mye av tidsbruken har vi prioritert på presserende saker. Styret har månedelige møter hvor innspill blir behandlet.

 • Kan klubben gjøre noe med vedlikehold ute og inne? Det er mye søppel og ugress rundt banen ute. Det er skittent og mangler såpe/toalettpapir inne.

Styret: vi er prisgitt bymiljøetaten når det gjelder søppel. Hallen inne er det SMK. Generelt trenger vi bistand fra alle medlemmer når det gjelder slikt arbeid.

 • Det kommer inn forslag på at styret bør organiseres etter ressursgrupper, f.eks. dugnadsgruppe, sponsorgruppe, økonomigruppe osv. Styret må bruke ressurspersoner i klubben.

Styret: Ja, enig, vi ber medlemmer melde sin interesse/område der de kan bidra.

 • Oslo Idrettskrets spiller inn at de må bruke Kretsen for alt det det er verdt. De sitter på masse ressurser, fra styrestøtte til sportslig støtte.

Styret: veldig positive til dette.

 • 2012-trenerne spiller inn at alle er med på å trekke i samme retning og vil gjerne hjelpe til – de trenger bare å få beskjed. Flere andre medlemmer sier også at styret må benytte seg av medlemmene.

Styret: Vi setter pris på støtte og hjelp fra medlemmene.

 • Klubben er nødt til å få inn mer penger. Flere cuper bringer inn penger, men alle må være innstilt på å drive dugnad i tillegg.
 • Noen medlemmer reagerer på at noen trenere får lønn, men noen ikke får.

Styret: vi synes det er viktig at vi har kvalifiserte og attraktive trenere fra og med 13 år. Dessuten har de betalte trenerne gått med på reduksjon og utsettelse av lønn for høsten 2019.

 

Takk til alle som møtte opp!

Oslo, 26. september 2019