Kjære alle medlemmer i Manglerud Star

 

Som de fleste er kjent med ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i Manglerud Star den 30. april 2019. Det aller viktigste som ble gjort på møtet, var å velge inn et (delvis) nytt styre. Alle de nye styremedlemmene ble valgt enstemmig. Styret består nå av følgende:

 

Jan Bjørkelund                        leder

Veronica Frisk                         nestleder

Kyrre Amundsen                     styremedlem             

Rune Berg                              styremedlem

Henrik Flaten:                         styremedlem

Per Christian Fribø:                styremedlem             

Eirin Haave-Johansen             styremedlem

Thomas Wollan:                     styremedlem 

 

Det er en underdrivelse å si at det er mye arbeid å ta fatt i for det nye styret. I tillegg til å ha en viss anelse om hva vi må prioritere fremover, har vi også fått klare rammer på hva som må gjøres av både valgkomiteen og ikke minst av kontrollkomiteen. Det er spesielt tre punkter som er gjennomgående:

 1. Få orden på økonomien
 2. Sørge for ro og langsiktighet i klubben
 3. Jobbe for at alle medlemmene får et godt sportslig tilbud gjennom MS

 

For å få oversikt over situasjonen i klubben har vi i styret nærmest avholdt ukentlige styremøter siden årsmøtet i april. Vi har forøkt å fordele viktige arbeidsoppgaver mellom medlemmene og nesten alle styremedlemmer har deltatt på kurs gjennom Oslo idrettskrets i hvordan man skal drifte en idrettsklubb på best mulig måte. Det vi har fått til så langt er følgende:

 

 • Vi er veldig glade for at Lene Johnsen er tilbake igjen som daglig leder. Hun bruker nå tiden på å få oversikt over regninger, kontrakter og utenforstående fakturaer.
 • Vi samarbeider hele tiden opp mot revisor for å få oversikt over alle utgifter/inntekter
 • Vi jobber knallhardt for å få tak i nye sponsorer og har allerede fått kontrakt med Møller Ryen. Vi har også andre aktører som vi skal ta kontakt med.
 • Kontrollkomiteen har lagt frem klare føringer på hva vi som styret må prioritere fremover. Der er svært viktig at vi samarbeider godt med dem fremover og lytter til innspillene
 • Vi har etablert gode rutiner for å få inn medlems- og treningsavgifter. Dette er den viktigste inntektskilden vår og det er svært viktig at alle betaler
 • Styret har møtt sportslig leder i klubben og hatt en gjennomgang av hans tanker om en rød tråd på treningene, uavhengig av alder/nivå. Vi har diskutert kompetanse på trenernivå og generell utvikling av klubben. Vi har også diskutert om størrelsen på lønningene til alle betalte trenere må reduseres pga. klubbens svake økonomiske situasjon.
 • Vi har lagt planene klare for Sommercamp 2019, slik at ungene har et godt sportslig tilbud i sommerferien
 • Styret har gjennomført møte med leder av Hallstyret for å avtale treningstider for fotballsesongen 2019/2020. Oppsettet av timer vil vi jobbe med i august.
 • Vi får kontinuerlig støtte fra Oslo idrettskrets og representanter derifra har deltatt på to styremøter.

 

 

Som dere alle skjønner er det mye å ta tak. Det er slik at økonomien er svak, rutiner mangler og det er ikke alle i klubben som trekker i samme retning. Samtidig ser vi at hvis vi klarer å jobbe mer systematisk og langsiktig, få orden på økonomien og sørge for et godt sportslig tilbud, er det håp. Manglerud star har absolutt potensiale til å bli en solid klubb der et godt fotballtilbud til barn og ungdom skal være bærebjelken i arbeidet vårt.

 

Vi i styret ønsker alle en riktig god sommer!

 

 

Oslo, 14.juni 2019

 

Mvh

Styret i Manglerud Star