Vedlagt ligger protokollen for det ekstraordinære årsmøtet 30 April 2019