Idrett er en av de viktigste bidragsyterne for å skape mestring, samhold og inkludering blant barn og unge. Dessverre er Oslo dårligst i landet på antall idrettsanlegg per innbygger. Samtidig er det for mange barn som opplever mobbing, ensomhet, psykiske vansker eller faller utenfor. Bare i Oslo er det over 25% av elevene som ikke fullfører videregående skole! Konsekvensene er alvorlige, både for enkeltpersonene det gjelder og hele samfunnet. 

Med bakgrunn i dette inviterer vi til debatt med følgende punkter på agendaen:

 • Hvilken plass har idretten for å stoppe, samt forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker blant barn og unge i Oslo sørøst?
 • Hvordan vil Høyre og Arbeiderpartiet bidra for å støtte idretten i Oslo?
 • Hvilke tiltak vil Høyre og Arbeiderpartiet bidra med for sikre flere idrettsanlegg i Oslo kommune, inkludert idrettspark på Ryen?

Her er deltagere i panelet:
Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (AP)
Leder Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H)
Styreleder Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal
Else Marie Lysfjord Juul Stipendiat, Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, Nord universitet
FAU leder Manglerud skole Lars Ruud

Dato: torsdag 22. august 2019
Tid: kl 18:00
Sted: Manglerud skole, aulaen i hovedbygget
Meld deg på her: https://www.facebook.com/events/497325354348907/

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Idrettslaget Manglerud Star
Aksjonsgruppen Grønt og Varmt Manglerud  

Vår visjon for Ryen-prosjektet:

 • 2 isflater (en hovedflate og en ungdomsflate). Ved å flytte Manglerud ishall til Ryen vil dette også være  et tiltak som reduserer trafikken inn på Manglerud (Manglerud ishall dekker isbehovet for bydel  Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Mange av dagens brukere bor ikke i nærmiljøet (kun  20% av medlemmene til MS hockey bor på Manglerud og Høyenhall).
 • I tillegg kan dagens ishall konverteres til allidrettshall, som blant annet Manglerud skole kan benytte.      For Manglerud skole vil en ny gymsal kunne tilfredsstille læringsplanen for fysisk aktivitet, som vil være  vanskelig med dagens gymsaler. 
 • Den store ishallen på Ryen kan konverteres til f.eks. konsertarena og loppemarked etter hockeysesongen.
 • Fire curlingbaner. Mange idretter mister barna i tenårene mens curling opplever en enorm vekst og    etterspørsel i denne gruppen.
 • 2 allidrettshaller, der 1 allidrettshall kan dekke 15 ulike idrettsgrener.
 • 1 teknologi- og vitenskapsrom
 • 1 turnhall
 • Sosial arena der barn og unge kan oppholde seg før og etter trening og aktivitet. Her kan det også  tilbys leksehjelp
 • Ved å bygge nettverk på tvers av klubbene og i tett samarbeid med skolene vil vi stå bedre rustet for  å ta vare på barna!