MS Fotball har søkt OBOS om sponsormidler for å kunne fortsette med FEST, oppstart høsten 2019.

 

Avventer tilbakemelding på søknaden og snakker samtidig med personer som kan være med i administrasjonen.

Håper å kunne starte opp i begynnelsen av september.

 

Kommer tilbake med ny påmeldingslink når alle detaljer er på plass.