Nytt styre ble valgt april 2019 og har frem til nå jobbet med å få oversikt over både den økonomiske situasjonen og det sportslige.

Det er tydelig for dagens styre at klubben har hatt både manglende og dårlige rutiner gjennom flere år. En av våre målsetninger er derfor å skape ny struktur med tydelige rutiner som skal følge klubben i årene fremover. Dette vil også lette arbeidet for fremtidige styrer, til det beste for barn og unge, som klubben er til for.

Vi har pr i dag en velfungerende kontrollkomite som har gått gjennom tallene for 2018. Videre jobbes det nå med tallene for 2019.

Vi har også et godt og konstruktivt samarbeid med Oslo Idrettskrets, noe vi setter stor pris på.

Det vil bli avholdt et medlemsmøte rett etter sommerferien slik at alle kan få informasjon om dagens økonomiske situasjon samt tiltak og videre fremdrift. Vi kommer tilbake til dato og tidspunkt.

 

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer!