Treningsavgiften går til å dekke nødvendige utgifter som blant annet forsikring, halleie, vedlikehold, utstyr, seriespill, kursing av trenere, banedrift, dommerhonorarer, administrasjon - og alt som skal til for at hvert lag skal kunne trene og spille kamper gjennom hele året.

Du finner betalingssiden ved å trykke her »

Vi i Manglerud Star fotball ønsker at alle skal få være med å spille fotball. Dersom noen har problemer med å betale treningsavgift/medlemskontingent, så finnes det løsninger for dette.  Ta kontakt med oss dersom du har behov for en betalingsordning.
 
Kontaktperson for dette er: Lene Olsen Sundt tlf: 452 93 873 – lene@retthjem.no
Du kan også ta kontakt med trener/lagleder.