Dagsorden med saksliste årsmøte 30.april 2019

Manglerud Star Allianse idrettslag (SMA)

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK)

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent 
 4. Velge referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag årsberetning.
 6. Behandle til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning. 
 7. Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag regnskap.
 8. Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.
 9. Behandle forslag og saker.
 10. Fastsette medlemskontingent Manglerud Star Allianse idrettslag.
 11. Vedta idrettslagets budsjett Manglerud Star Allianse idrettslag.
 12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

 

 1. Foreta valg for styret i Manglerud Star Allianse idrettslag

      Styret skal bestå av:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlemmer
 1. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 2. Valg av 2 revisorer for Manglerud Star Allianse idrettslag

 

 1. Foreta valg i Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg:

      Styret skal bestå av:

  1. Leder
  2. 2 styremedlem og 2 varamedlemmer

 

 1. Valg av valgkomite