Manglerud Star Fotball inngikk tirsdag avtale med Manglerud og Høyenhall skole om et forpliktende partnerskap mot mobbing. – Det er av omsorg for barn og unge i vårt nærmiljø at styret i IL Manglerud Star Fotball har inngått dette samarbeidet. 

Nå skal vi lage en handlingsplan som forteller oss mer detaljert om hvordan vi som idrettslag kan være med å forebygge mobbing, sier styremedlem Morten Helland.

Før påske tok IL Manglerud Star Fotball initiativ til møte med skolene på Høyenhall og Manglerud med tanke på samarbeid om holdningsskapende arbeid, samt ønske om tettere samarbeid om blant annet informasjon og idretts- og kulturtilbud mellom skoler og organisasjoner for barn og ungdom. Dette er et ledd i Manglerud Star Fotballs nærmiljøprosjekt. Klubben ønsker å være en positiv bidragsyter for barn og unge i nærmiøjøet – gjennom et helhetlig og inkluderende idrettstilbud som favner alle.

- Dette møtet var veldig positivt og vi ble raskt enige om å følge opp med et nytt møte for å konkretisere tiltak, samt invitere til samarbeid med korps, kor og andre idrettslag i nærmiljøet. Tirsdag hadde vi det første fellesmøtet og det var veldig positivt. Her er det mange ledere og frivillige som ønsker å gjøre en innsats for å skape et enda tryggere miljø for barn og ungdom på Manglerud og Høyenhall. I tillegg skal vi sammen presentere et samlet idretts- og kulturtilbud i nærområdet til "skolestarterne", sier Helland. 

På bildet - fra venstre: Jan-Erik Kristiansen (FAU Høyenhall), Thor Arvid Dyrerud (Fokus BTK), Vegard Løva (Manglerud Ungdomsklubb), Peter Streijffert (Manglerud skole), Mona Ridder-Nielsen (Tunet IBK), Ida Falch (Manglerud Skoles kor), Gunhild Synnes (Fokus BTK), Anne Nyland (Høyenhall skole), Morten Helland (Manglerud Star Fotball) og Irene Johanson (FAU/SMU Manglerud Skole).

Under møtet tirsdag var representanter fra Manglerud Star Fotball, Tunet Innebandy, Fokus Bordtennisklubb, Ungdomsklubben, Manglerud skoles kor, FAU ved Manglerud og Høyenhall skole, samt rektorene Anne Nyland (Høyenhall) og Peter Strejfert (Manglerud) tilstede.

- Alle organisasjonen skrev under avtalen "Partnerskap mot mobbing", som forplikter oss til blant annet å lage en handlingsplan for MS Fotball som beskriver hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbing og ekskludering som idrettslag. Denne handlingsplanen skal presenteres i september.

Her kan du lese mer om avtalen "Partnerskap mot mobbing" »

Har du lyst til å være med å bidra i nærmiljøprosjektet – så setter vi stor pris på det. Send epost til: post@manglerudstar.no