Henvendelser vedrørende sport kan rettes til: Kuldip Singh, mobil 934 41 642

Henvendelser vedrørende OBOS-FEST kan rettes til: Markus Cham, mobil 454 68 123

Administrative spørsmål rettes til: styret@msfotball.com

Anbefaler trenere / lagledere til å bruke trener/lagleder-sider på Facebook, samt å hjelpe hverandre i denne perioden).

Spørsmål vedr. FIKS. Sjekk disse sidene: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/

Utstyr: Trenger du utstyr til lag eller medlemmer kontakt: styret@msfotball.com