Forbundstingets vedtak betyr at antall lag som rykker ned fra 3. divisjon endres fra 24 lag til 18 lag.

Det betyr igjen at antall opprykksplasser fra 4. divisjon reduseres tilsvarende. Av de 18 opprykksplassene til 3. divisjon, etter endt sesong 2019, blir Oslo Fotballkrets tildelt to plasser, hvilket er en reduksjon fra de tre plassene kretsen har hatt hittil.

Opprykket fra 4. divisjon til 3. divisjon i 2019 for lag tilknyttet Oslo Fotballkrets (hvor Manglerud Star Fotball tilhører) avgjøres ved at vinnerne i de tre 4. divisjonsavdelingene skal spille kvalifisering om de to opprykksplassene til 3. divisjon 2020. Dette avgjøres i det fastlagte KM-sluttspillet, hvor de to best plasserte lagene i KM-sluttspillet rykker opp.

Oslo Fotballkrets vil i 2020 ha to 4. divisjonsavdelinger med 14 lag i hver avdeling. Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet og de to avdelingsvinnerne rykker opp i 3. divisjon.

4. divisjon vil i 2020 bestå av totalt 28 lag. Det er en reduksjon av åtte lag i forhold til 2019. For å begrense antall lag som må rykke nedover i divisjonsstrukturen som en følge av omleggingen i 4. divisjon er det vedtatt at kun vinnerne av KM-sluttspillet i 5. til 9 divisjon vil rykke opp etter endt sesong 2019.

Overgangsordningen medfører således at ca. ni lag vil rykke ned fra hvert nivå fra 4. til 8. divisjon i 2019. Alle nedrykk for menn senior 11-er (alle divisjoner) er avhengig av nedrykk av lag fra Oslo Fotballkrets fra 3.divisjon. Når ca. ni nedrykkslag er det tatt som utgangspunkt, betyr det at to lag fra Oslo Fotballkrets rykker ned fra 3. divisjon etter 2019, og at de erstatter plassene til de to lagene som rykker opp.

Mer info på Oslo Fotballkrets sin nettside.