Vi ønsker forslag på kandidater, som kan representere alle lagdeler. I tillegg ønsker vi kandidater som vil få ansvar for marked/arrangement. Hovedoppgaver her vil være å jobbe med sponsorer, cuper og sommer- og høstcamp. Gjerne personer med litt erfaring fra ansvarsområdet 

Vi ønsker kandidater som kan bringe inn nye ideer og impulser. Det kan også være en fordel med organisasjonserfaring. Sist men ikke minst er det en klar målsetning for oss å øke kvinneandelen i styret.

Valgkomiteen foreslår følgende styremodell:

Styreleder: Velges for 2 år

Nestleder: Sitter i 1 år

Styremedlem Senior kvinner og menn: Velges for 2 år

Styremedlem ungdom 13-19 år: Velges for 1 år

Styremedlem barn 6-12 år: Velges for 2 år

Styremedlem marked/arrangement: Velges for 1 år

Varamedlem: Velges for 2 år

Varamedlem: Velges for 1 år

For ordens skyld vil vi presisere at denne styremodellen er et forslag, og det er opp til årsmøtet å godkjenne den. 

Frist for å melde inn kandidater er 6. mars, og med en kort begrunnelse. Før også opp kontaktinformasjon i form av telefonnummer og mail.

Ved eventuelle spørsmål er dere velkomne til å kontakte valgkomiteen.

Med vennlig hilsen valgkomiteen i IL Manglerud Star Fotball:

Kristian Ackenhausen, mobil: 936 84 246 / kristian.ackenhausen@gmail.com

Bjørn Nykmark, mobil: 958 30 972 / bjorn.nykmark@gmail.com