Mange fra MS Fotball og MS Hockey bidro. Tusen takk til alle som møtte opp!

Her er appellen som ble lest opp av IL Manglerud Star: 

 

Kjære alle sammen,

 

Vi er stolte av det engasjerte nærmiljøet vi bor i. Tusen takk til alle dere som har møtt opp her i dag.

Mye av grunnen til at vi er her i dag er at vi har et nærmiljøprosjekt. Høyenhall og Manglerud skole er en del av dette. Sammen med idrettslagene Tunet innebandy, Fokus bordtennisklubb, MS Fotball og MS Hockey, skolekorene, fritidsklubben, korpset, speidern, utekontakten og natteravnene er også med i dette nettverket.

Dette er vi stolte av og dette er et unikt samarbeid som det ikke finnes så mange andre av her i landet. Nærmiljøprosjektet forteller oss at i dette området er vi villig til å kjempe for viktige saker, sammen. Vise omtanke, respekt og forståelse for hverandre. Selv om vi alle representerer forskjellige organisasjoner. Vi bryr oss om hverandre. Og det skal vi fortsette med.

Idretten har alltid hatt en viktig plass i vårt område. Vi har stolte tradisjoner innen blant annet innebandy, bordtennis, fotball og ishockey.

Vi vet at idrett og andre fritidsaktiviteter er helt avgjørende for å skape viktige oppvekstvillkår for barn og unge.

Idrettsanlegg og andre arenaer som for eksempel fritidsklubber er utrolig viktig for at vi kan opprettholde aktivitetsnivået for barn, unge, voksne og eldre. Derfor må politikere og andre beslutningstakere forstå at prioritering av anlegg er mye viktigere enn bygging av nye boliger.

De siste 10-15 årene har det skjedd et generasjonsskifte her i området. Mange av de som kjøpte OBOS-leiligheter på 50/60-tallet er borte, og inn har det kommet MANGE barnefamilier.

Det vrimler av barn og unge på de anleggene vi har. En konsekvens av dette innebærer at fotballklubben har treninger før klokka 15.30 på hverdager i hallen bak oss her. Dette betyr igjen at trenere må være på plass nesten en time før deres ordinære arbeidstid på jobb er over. For ishockeyen er det full aktivitet i helgene, med organiserte treninger lenge før de fleste av oss spiser helgefrokost.

Kapasiteten er sprengt, anleggssituasjonen er kritisk og vi vet med sikkerhet at kullene som kommer blir mye større enn de vi har i dag. Derfor haster det. Vi trenger nye anlegg. Vi vet slike prosesser tar tid, derfor er det viktig at vi setter i gang nå. Beslutninger må fattes. Vi må heller ha nye anlegg enn nye boliger.

Det er mange politikere her i dag. Om drøyt 9 måneder er det kommunevalg. Da har de politiske partiene med seg valgløfter til oss velgerne. Den klare tilbakemeldingen fra vårt nærmiljø inn i en lang valgkamp er: Prioriter bygging av idrettsanlegg og møteplasser for barn og unge. Sett i gang bygging av ny ishall på Ryen og vis at dere setter oppvekstvillkår for barn og unge foran bygging av nye boliger.

Takk for oppmerksomheten.