Markus Norheim Cham har ansvaret for Fotballakademiet og vil være den som trener barna. Markus er i dag trener for SF Grei som til daglig spiller i Norsk Tipping-liga. Til daglig jobber han på Manglerud skole og har lang erfaring i å trene barn og unge, en trygg voksenperson som både skaper god stemning og utvikler spillere. I tillegg til dette er han grunnlegger av Optimal Fotball, et ekstratilbud dedikert til satsende spillere i Oslo. Ved hjelp av sin kunnskap og erfaring som fotballtrener og spiller ønsker han å bidra til å lage et tilbud for spillere som ønsker tett oppfølging i et trygt fotballmiljø. 

Hovedfokus i øktene vil være på valg og utførelse i ulike spillformer.

Markus om opplegget på akademiet: "Barn trenger å spille så mye som mulig på trening, ihvertfall nå som den frie leken på løkkefotballen gradvis forsvinner. Derfor bruker vi store deler av øktene på småbanespill som 2v2/3v3 i trange områder. I lys av dette har vi på kort tid sett stor forbedring på spillernes nærteknikk som har gitt mer trygghet og ro i spillet, og som en naturlig konsekvens gir spilleren enda bedre mulighet til å ta de gode valgene.

Den viktigste faktoren for utvikling er trygghet og trivsel, noe vi legger stor vekt på. Ved å tilpasse nivået og møte spillerne der de er både sosialt og ferdighetsmessig tror vi gleden og utviklingen deres på og utenfor banen vil øke markant. Videre ønsker vi enda tettere dialog med trenere og foreldre slik at vi har oversikt over totalbelastningen. Flere driver med andre idretter og hobbyer som igjen vil påvirke energien/motivasjon. Til slutt er det viktig å nevne viktigheten av nok/riktig næring, for lite av dette vil tappe dem for energi- så her har foreldrene en viktig rolle."

Vi har en aktiv, gøy og lærerik høst i vente! MS Go!

Program

Mandag: 15:00 - 16:30
Tirsdag: 15:00 - 16:30
Torsdag: 15:00 - 16:30

Kl. 14:45 - Oppmøte i garderobe i Manglerudhallen
Kl. 15:00 - Teammøte
Kl. 15:15 - Oppvarming
Kl. 15:30 - Temaøvelser
Kl. 16:00 - Småbanespill
Kl. 16:30 - Slutt

Spillers ansvar

Møte til avtalt tid, fotballsko, leggskinn, drikkeflaske og matpakke

Pris

650,- mnd - 1 økt pr uke
1150,- mnd - 2 økter pr uke
1600,- mnd - 3 økter pr uke

Sted

Manglerudhallen

Påmelding

1 dag i uken

2 dager i uken

3 dager i uken